Az iskola-előkészítőt Ninche-Urbán Györgyi tartja, aki 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkező gyakorló óvónő.

Míg a szülők feladata lelkileg felkészíteni a gyereket az iskolára, a tanuláshoz szükséges képességek, készségek fejlesztését érdemes szakemberre bízni.Iskola előkészítő foglalkozásainkon megtanítjuk a gyereket tanulni, koncentrálni, mások előtt magabiztosan beszélni, érvelni.Felkeltjük érdeklődésüket a tanulás iránt, ismereteiket gazdagítjuk.Elsajátíttatjuk velük az iskolai teljesítéshez szükséges jártasságokat, készségeket, mint pl.

  • számosság, mennyiség észlelés, logikus gondolkodás, képi, plasztikai kifejezőkészség ( rajzolás, festés, mintázás )
  • téri tájékozódás, reprodukciós képesség-mozdulatok,
  • minták másolása, soralkotás, ritmus folytatása, alak, háttér megkülönböztetése,
  • azonosság, különbözőség felismerése,
  • auditív megkülönböztetés-helyes szótagoláshoz,
  • helyesíráshoz, analizáló képesség fejlesztés,
  • általános tájékozottság, tartós figyelem fejlesztése.

Mindezek játékos formában való elérése, melyhez rengeteg speciális eszköz áll a szakember rendelkezésére.

foglalkozások
5-7 éves korig időtartama 45 perc
A bérlet 10 alkalomra szól.