A tartásjavító Mocorgó tornát Pap Judit gyógytestnevelő- óvodapedagógus tartja.

Már gyermekkora óta elengedhetetlen számára a mozgás. Alapvető fontosságúnak tartja, hogy a kisgyermekek óvodás korban megismerjék a mozgás örömét és meghatározó élménnyé váljon felnőtt korukra.

2010-ben végezett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Óvodapedagógusi karán, majd 2014-ben  fejezte be a tanítói gyógytestnevelés szakirányú továbbképzést.

Célom, hogy a kisgyermekek játékos mozgásfejlesztésen keresztül tanuljanak. Ezek a mozgásos gyakorlatok, játékok különböző területeket komplexen fejlesztenek. Hatnak a gyermek testsémájára, értelmi képességeinek, mozgáskoordinációjának, egyensúlyérzékelésének, verbális memóriájának fejlesztésére.

Feladatomként tűzöm ki, hogy mozgásos mondókák, állatutánzó játékok, dalos-és ölbeli játékok, egyszerű futójátékok segítségével próbáljam a gyermekek érdeklődését felkelteni, és ezzel egy időben a fent említett területeket fejleszteni.

A gyermekek élettani sajátosságát figyelve a nagymozgásos gyakorlatok, feladatok, játékok a legfontosabbak. A csúszás, kúszás, mászás helyes technikájának megtanítása, mely a keresztcsatornák fejlődéséhez elengedhetetlenek.

A foglalkozások időtartama 30-35 perc, 4-7 fős csoportokban